Mdi energia wybuduje biogazownię w gminie chorzele

2021-04-17

„MDI Energia zawarła umowę z Polską Grupą Biogazową na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy ok. 1 MW w miejscowości Chorzele – podała spółka w komunikacie.

Termin realizacji Umowy wynosi 7 miesięcy. Emitent otrzyma z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 15.916.462,00 zł netto. Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w Umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umowy w formie kar umownych – czytamy w komunikacie.

 

Jest to kolejna umowa MDI Energia na budowę biogazowni dla PGB. W sierpniu spółka informowała o umowie na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Karkoszów w gminie Krzeszyce. „

Źródło: cleanerenergy.pl