Biogazowy kontrakt MDI Energia na 16 mln zł

2021-04-19

„MDI Energia S.A. pozyskała kolejne zlecenie dotyczące budowy biogazowni rolniczej dla spółki należącej do Polskiej Grupy Biogazowej. To już czwarta biogazownia, której realizację dla spółek z grupy PGB zakontraktowała w tym roku MDI Energia.

 

Umowa zawarta między MDI Energia S.A. oraz spółką celową PGB Energetyka 20 sp. z o.o. dotyczy budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Chorzele w gminie Chorzele. Moc instalacji wyniesie 0,999 MW.

Termin realizacji umowy ustalono na 7 miesięcy. Wynagrodzenie wynosi 15,9 mln zł netto.

To kolejna umowa na wykonanie przez MDI Energia biogazowni dla spółki należącej do Polskiej Grupy Biogazowej.

W ubiegłym miesiącu MDI Energia informowała o kontrakcie na budowę biogazowni o mocy 0,999 MW w miejscowości Gołoszyce, w gminie Baćkowice, dla spółki PGB Energetyka 17 sp. z o.o. Wartość tej umowy wnosi 16 mln zł netto.

Wyższą wartość rzędu 16,96 mln zł na kontrakt podpisany przez MDI Energia również w ubiegłym miesiącu ze spółką PGB Energetyka 11 sp. z o.o., który dotyczy wykonania biogazowni o mocy 0,999 MW w miejscowości Młyny w gminie Radymno.

Wcześniej w tym roku spółka zakontraktowała także realizację biogazowni o takiej samej mocy dla spółki PGB Energetyka 5 sp. z o.o. Ta inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Przyborowice w gminie Gubin. Wartość umowy wynosi 15,57 mln zł.

Te biogazownie są w grupie projektów, dla których Polska Grupa Biogazowa skutecznie zabezpieczyła 15-letnie gwarancje sprzedaży energii w aukcji przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki w listopadzie 2018 roku.

MDI Energia zrealizowała dotychczas 11 biogazowni, a 7 kolejnych ma być w budowie. Spółka zapewnia, że żadna firma w Polsce nie była wykonawcą tylu elektrowni biogazowych.

Firma specjalizuje się w wykonawstwie także innych odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

W obszarze fotowoltaiki w tym roku spółka pozyskała wyceniony na 350 tys. zł netto kontrakt dotyczący zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaicznej dla spółki Orlen Aviation Sp. z o.o.

MDI Energia wypracowała w 2020 roku przychody w wysokości 179 mln zł, notując zysk netto na poziomie ok. 100 tys. zł.

Na 2021 rok zarząd spółki przyjął cel wypracowania przychodów rzędu 259 mln zł oraz zysku netto w wysokości 4,6 mln zł.”

 

Źródło: redakcja@gramwzielone.pl