Podpisanie listu intencyjnego

2021-03-01

List intencyjny określa ramy wzajemnej współpracy pomiędzy MDI ENERGIA S.A. i GRIFFIN GROUP ENERGY w zakresie połączenia kompetencji Stron w celu opracowania kompleksowej oferty ukierunkowanej na odbiorcę zainteresowanego inwestycją w źródła energii odnawialnej z naciskiem na fotowoltaikę wraz z własnym magazynem energii oraz wspólnej realizacji takich projektów, w których MDI ENERGIA S.A. będzie generalnym wykonawcą a GRIFFIN GROUP ENERGY dostawcą rozwiązań z obszaru magazynów energii.

 

 

 

MDI ENERGIA SA sukcesywnie realizuje projekty z branży OZE. Jako generalny wykonawca Spółka oferuje kompleksowe wykonanie usług. Od formalności, po projekt i wykonawstwo. 

Obecny pionierski koncept technologiczny opracowany wspólnie z GRIFFIN GROUP ENERGY zakłada możliwość wykonania farmy fotowoltaicznej oraz biogazowni wraz z magazynem energii. To pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku. Wierzymy, że synergia kompetencji i wieloletnie doświadczenie obu Spółek przyniesie optymalne rozwiązanie dla inwestorów a co za tym idzie zwiększenie korzyści płynących z budowania instalacji.