MDI Energia SA & MIT EF CE

2019-09-30

Współpracujemy z akceleratorem MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Enterprise Forum Central & Eastern Europe (MIT EF CEE)

MDI ENERGIA ma ambicję do tworzenia projektów innowacyjnych. Swoją pasją i zaangażowaniem chętnie dzielimy się z innymi. Dlatego współpracujemy z akceleratorem MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Enterprise Forum Central & Eastern Europe (MIT EF CEE), który zapewnia finansowe wsparcie oraz przeprowadza akcelerację innowacyjnych startupów. 

MDI ENERGIA, jako partner, udostępnia swoją infrastrukturę w celu przeprowadzania wdrożeń innowacyjnych technologii oraz we wprowadzeniu produktu na rynek w sektorach energetyki i przemysłu 4.0. 

Podczas wydarzenia Demo-Day w dniu 9 lipca 2019 roku zostały nagrodzone wyróżniające się startupy, Massachusetts Institute of Technology doceniło również MDI ENERGIA za zaangażowanie i wkład, które umożliwiły przeprowadzenie pierwszej edycji MIT EF CEE.