Basic Financial Ratios

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wyszczególnienie j.m. 2016 2017 2018
ROS
%  6,2 %  5,6 %  6,2 %
ROE
%  15,7 %  12,07 %  4,5 %
Receivables Turnover
days  103  117  155
Debt Ratio
%  63 %  71,9 %  73,1 %
Cash Ratio
   1,4  1,3  1,4